SERVICII

Serviciile noastre

advanced divider

Deservirea tarifelor și contractelor; Biroul de deservire a clientului în domeniul transportului-expedierii mărfurilor;

 1. Crearea celui mai economic coridor de transport feroviar de mărfuri, logistică;

 2. Recepția cererilor urgente de transport;

 3. Calculul operativ al tarifelor de transport, al taxelor subsidiare și al serviciilor de transport;

 4. Gasirea solutiilor pentru cea mai rapida livrare marfa;

 5. Intocmirea documentelor de transport si a scrisorilor de transport;

Biroul logisticii transporturilor internaționale;

 1. Asigurarea conditiilor de transport marfa pe caile ferate straine conform aplicatiilor;

 2. Explicarea conditiilor de transport marfa pe diferite teritorii pe rutele optime;

 3. analiza, calcularea și propunerea tarifelor optime de transport;

 4. Prezentarea codurilor pentru elaborarea literelor de transport SMGS, conform cererilor;

 5. Elaborarea permiselor de carantină pentru mărfurile de carantină pe teritoriul Ucrainei;

 6. Urmarirea schimbarilor conditiilor in transportul feroviar pe meleaguri straine: reguli de transport, conditii de transport etc.

Biroul organizației de transport

 1. Urmarirea vagoanelor pe traseu, efectuarea operativa a informatiilor despre localizarea vagoanelor, rezonante de intarziere si daca este necesar, gasirea remedierii pentru deplasarea lor.

 2. Urmărirea vagonului pe traseu în week-end și în timpul sărbătorilor.

 3. Pregătirea și elaborarea telegramei;

 4. Schimbarea destinației mărfurilor pe rutele cele mai propice, conform documentelor vechi și noi.

 5. Intocmirea scrisorilor pentru introducerea marfii comandate de Client in planul de transport;

 6. Pregătirea aplicațiilor pentru livrarea vagoanelor pentru încărcare.

 7. Asistenta si consultanta la primirea codului feroviar pentru realizarea incarcarii/descarcarii marfurilor in statiile de cale ferata din Moldova si inregistrarea anuala a acestuia;

 8. Ajutor și consultanță în primirea dreptului de încărcare și fixare a mărfurilor în vagoane de cale ferată.

 9. Coordonarea transporturilor cu căile ferate – participant la Acordul internațional de schimb de mărfuri pe căile ferate și cu căile ferate din țările vest-europene.

 10. Consultanta privind conditiile de transport, legislatia care reglementeaza transporturile feroviare.

Serviciul de urmărire a vagoanelor;
Acest birou a fost creat în 2002. Am păzit și livrat în siguranță mii tone de produse petroliere transportate pe pământul Moldovei. În fiecare an sortimentul de servicii este extins, în funcție de nevoile clienților.

 1. Paza bunurilor pe pamant moldovenesc si pe meleagurile altor tari (la cererea Clientului);

 2. Paza bunurilor Clientului de la recepție până la stația de livrare;

 3. Paza permanentă a bunurilor și excluderea accesului persoanelor străine la acestea pe teritoriul Moldovei

 4. Garantăm integritatea mărfurilor.

Serviciul de rezervare, control și analiză economică efectuează următoarele lucrări;

 1. administrează permanent și precis evidența contabilă în conformitate cu Standardele Naționale Moldovenești de Evidență Contabilă și cu politica societății;

 2. Verifica realizarea operatiunilor economico-financiare ale societatii in stricta concordanta cu legislatia economico-fiscala in vigoare, luand in considerare ultimele modificari si completari.

 3. Realizeaza analiza economico-financiara a activitatii companiei.

 4. Găsiți posibilități financiare pentru a influența rentabilitatea companiei pe baza analizei economice și financiare a profitului și pierderii.

Serviciul de evidență contabilă, control și analiză economică nu își limitează activitatea la o simplă înregistrare a operațiunilor economico-financiare. Serviciul influenteaza semnificativ activitatea companiei care presteaza decontarea activitatii economice, urmarind evolutia valutara si rezultatele financiare, prevenind astfel disproportiile si abaterile in prestarea serviciilor. Acest serviciu este unul foarte important al companiei deoarece asigura functionarea sistemului, prezentand informatii financiare punctuale de care administratia are nevoie pentru a lua decizii corecte de business.

Intocmirea formalitatilor vamale si declararea marfurilor.
Întocmește declarațiile vamale de import-export și tranzit al mărfurilor în stația Ungheni. Sucursala noastră este situată în imediata apropiere a punctului de frontieră, ceea ce ne oferă posibilitatea de a oferi un spectru complet de servicii operative privind formalitățile vamale.

advanced divider
Scroll to Top